Tiến độ xây dựng dự án The Privia Tháng 12/2023

29/12/2023

Cập nhật tiến độ xây dựng tới cuối tháng 12/2023

Tháp B và Tháp C đã làm lễ cất nóc

Tháp A: tiếp tục được hoàn thành và sẽ cất nóc dự kiến trong tháng 01/2024

Trang Sau
0765 158 158 Gọi Zalo Toàn cảnh 360° Đăng ký