Tiến độ xây dựng dự án The Privia Tháng 09/2023

29/09/2023

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án The Privia tháng 09 năm 2023

Tháp A: đã hoàn thành 50% sàn tầng 10, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp A: đã hoàn thành 50% sàn tầng 10, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp A: đã hoàn thành 50% sàn tầng 10, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp B: đã hoàn thành 50% sàn tầng 12, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp B: đã hoàn thành 50% sàn tầng 12, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp B: đã hoàn thành 50% sàn tầng 12, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp C: đã hoàn thành 50% sàn tầng 15, đang thi công 50% sàn còn lại.

 

Trang Sau
0765 158 158 Gọi Zalo Toàn cảnh 360° Đăng ký