Tiến độ xây dựng dự án The Privia Tháng 08/2023

30/08/2023

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án The Privia tháng 08 năm 2023

Tháp A – Đã hoàn thành 50% sàn tầng 6, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp A – Đã hoàn thành 50% sàn tầng 6, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp A đã hoàn thành 50% sàn tầng 6, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp B – Đã hoàn thành 50% sàn tầng 8, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp B – Đã hoàn thành 50% sàn tầng 8, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp B – Đã hoàn thành 50% sàn tầng 8, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp B – Đã hoàn thành 50% sàn tầng 8, đang thi công 50% sàn còn lại.

Tháp C – đã hoàn thành 100% sàn tầng 11, đang thi công tầng 12.

Trang Sau
0765 158 158 Gọi Zalo Toàn cảnh 360° Đăng ký