Cập nhật tiến độ xây dựng tới cuối tháng 01/2024: Tất cả các Tháp A – B – C đã cất nóc

31/01/2024

Tiến độ xây dựng dự án The Privia Tháng 01/2024

Trang Sau
0765 158 158 Gọi Zalo Toàn cảnh 360° Đăng ký