Tiến độ xây dựng dự án The Privia Tháng 07/2023

29/07/2023

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án The Privia tháng 07 năm 2023

Hình Tháp B – Hướng từ công viên Lý Chiêu Hoàng

Hình Tháp B – Hướng từ công viên Lý Chiêu Hoàng

Hình tháp B – Hướng từ công viên Lý Chiêu Hoàng

Hình tháp B – Mặt tiền đường Nguyễn Hới

Hình Tháp A đã lên đến tầng 3

Hình Tháp B (chuẩn bị đồ tầng 5) và Tháp C (đã lên đến tầng 7)

Hình Tháp B (Đang chuẩn bị đổ tầng 5)

Hình Tháp C (Đã lên đến tầng 7)

Trang Sau
0765 158 158 Gọi Zalo Toàn cảnh 360° Đăng ký