Pháp lý

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành DL142991, số vào sổ cấp Giấy Chứng Nhận CT88326 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp ngày 24 tháng 10 năm 2023

Xem chi tiết
Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng số 34/GPXD ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Quyết định Chủ trương Đầu tư

Quyết định Chủ trương Đầu tư số 3653/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Văn bản về việc đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Văn bản về việc đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai số 16746/SXD-PTN&TTBĐS ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Thông báo về việc phát hành bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thông báo số 5391/CNTPHCM-DNSL ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Công Thương VN về việc phát hành bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai

Xem chi tiết
Thông báo hoàn tất nghĩa vụ nợ và giải chấp tài sản tại VietinBank

Thông báo số 6362/CNTPHCM-DNSL v/v hoàn tất nghĩa vụ nợ và giải chấp tài sản tại VietinBank

Xem chi tiết
Danh mục bàn giao (tham khảo)

Xem chi tiết
Trang Sau
0765 158 158 Gọi Zalo Toàn cảnh 360° Đăng ký